Archive for spalio, 2009

spalio 23, 2009

Ąžuolai žaliuos!

TS-LKD jaunimas Babtuose, TS-LKD foto.Kuo gi ypatingas spalio mėnuo Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio metais? Atsakau – spalis – ąžuolų sodinimo metas. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų jaunimas, prisidėdami prie linksmai nuaidėjusios Kauno jaunimo savaitės renginių ėmėsi iniciatyvos ir kvietė prisiminti bent kelis, per 1000 metų didžiulę svarbą valstybei ir lietuvių tautai turėjusius įvykius. Pasimuliuokime istorijos pamokėlę. Ar prisimenate, kada buvo išleista pirmoji lietuviška knyga? Taip tikrai, tai buvo 1547 metais, M. Mažvydo (gal nebus per drąsu teigti) „jauno lietuvių bajoro“ darbas. Beje, pirmosios lietuviškos knygos išleidimo metus minėjome neatsitiktinai. M. Mažvydas, dažnai minimas kaip Mažosios Lietuvos rašytojas, iš tiesų, gimė netoli Kauno. Akivaizdu, jog net prieš kelis šimtus metų, mūsų miestas buvo itin svarbus kultūros lopšys, išleidęs į pasaulį svarbius visą Lietuvą garsinusius asmenis. Žinodami tai, Kauno miesto ir Kauno rajono TS – LKD jaunimas, demonstruodamas Kauno vienybę, drauge sodino ąžuoliukus prie Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklų, tuo pačiu primindamas mokiniams Kauno ir istorijos reikšmę Lietuvos vardo 1000 – mečiui. Šiai datai paminėti pasirinkome Kauno rajone įsikūrusią Babtų gimnaziją, kur susirinkusiųjų pasveikinti atvyko LR Seimo narys Justinas Urbanavičius, Kauno rajono savivaldybės vicemerė Nijolė Kliučienė, KRS tarybos narys Zigmas Kalesinskas, kuris perdavė ir savo kolegos, Kauno rajono tarybos nario Mindaugo Andriušio sveikinimus bei Kauno miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Gintarė Skaistė. Jie ir mokiniams, ir mums, akcijos organizatoriams, linkėjo ryžto ir siekio bei entuziazmo veikti viso Kauno regiono labui.  

Kitas TS – LKD jaunimo renginio akcentas buvo pirmasis Didžiajai Lietuvai skirto spausdinto mėnesinio visuomeninio laikraščio lietuvių kalba 1883 – 1886 m. – AUŠROS išleidimas. Ši data pasirinkta taip pat tikslingai. AUŠRA buvo ne tik literatūros, bet ir politikos laikraštis. TS – LKD jaunimas, sodindamas ąžuoliuką prie Mastaičių pagrindinės mokyklos pažymėjo ir tai, jog ir krikščionių demokratų, ir konservatorių jaunimas, susijungus partijoms, akcentuoja vienybę, kurios be galo trūksta šiandieninėje politikos padangėje. Susirinkusiųjų pasveikinti atvykęs Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Vytas Bancevičius linkėjo moksleiviams siekti karjeros aukštumų ir visuomet veikti nepaminant tikrųjų gyvenimo vertybių. TS-LKD Kauno rajono skyriaus pirmininkė Regina Žukauskienė pasveikino gausų būrį susirinkusių moksleivių ir mokytojų, linkėjo nepamiršti mūsų tautos istorijos ir vertybių, bei rūpintis ir puoselėti šį 1000-mečio ąžuoliuką. Kauno jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Gintarė Skaistė įteikė šiai Kauno rajono mokyklai, Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko simbolinę dovaną – knygą.
 
Pasodinome ąžuoliuką Naugardiškių parke, o prie trečiosios, Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos, įsikūrusios jau KaunoSu moksleiviais prie Julijanavos mokyklos, TS-LKD foto. mieste, TS – LKD jaunimas kvietė prisiminti kito lietuviško laikraščio – „Varpas“ leidybos metus. Mokyklos direktorius, Viktoras Zuzevičius, džiaugėsi savo mokinių aktyvumu ir kartu su vaikais ir organizatoriais dainavo lietuvišką dainą. Susirinkusiuosius sveikino Kauno miesto vicemeras Algimantas Kurlavičius, kuris, įteikdamas Kauno miesto mero A. Kupčinsko dovaną, mokyklą pasveikino ir su neseniai švęstu 60-ies metų jubiliejumi. Aktyvus LKD bendrijos narys, Dainius Varnas kalbėjo, jog varpininkų karta galėtų būti tapatinama su šiandieniniu TS – LKD jaunimu – tai naujoji lietuvių tautos atgimimo kovotojų pamaina. Teiginys drąsus, tačiau vien šita akcija siekėme skatinti savo kartos, moksleivių patriotiškumą bei pilietiškumą, prisiminėme vertingą Lietuvos istoriją.
Baigdami akciją, lankėmės Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje, kur akcentavome Pirmosios lietuviškos enciklopedijos tomo išleidimą 1931 m. Nors Enciklopedija leista kaip visuotinė, tačiau sąmoningai stengtasi orientuotis į žinių apie Lietuvą ir lietuvius perteikimą. Manome, jog būtent žinios apie Lietuvos ir Kauno pasiekimus mūsų visuomenei labai reikia. Tą akcentavo ir renginį pasveikinęs Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, kuris, be kita ko skatino jaunimą siekti ir mokslo visuomeninės veiklos aukštumų, taip gražinant mūsų miestą. Ir iš tiesų, galbūt mes patys per mažai darome, kad Lietuva mums būtų brangesnė nei šypsenos Londono gatvėse, negu įspūdinga „akis“ žvelgianti į didžiulį miestą ar žmonių princesės memorialas rudens lapais nuklotame parke.
 
Esame tikri, kad Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų jaunimo, akcentuojančių politinę santarvę bei Kauno miesto ir Kauno rajono draugystę vykdyta akcija padės jaunimui tapti vieningesniems, darniai kartu su Kauno miesto meru A. Kupčinsku ir istoriku Zigmu Tamakausku dainuota skambi daina liudija, kol ji skamba mūsų jaunimo lūpose, tol gyva bus tautos dvasia, nepamirštama jos istorija ir branginama jos dabartis ir ateitis.
 
Ina Kunavičiūtė
Reklama